Home / Tutoriale / Instalacja OpenCart – kompletny przewodnik

Instalacja OpenCart – kompletny przewodnik

Instalacja własnej kopii OpenCart na serwerze jest całkiem łatwa i zajmie parę minut, jeżeli przestrzegasz wszystkich wymagań. W tym artykule opiszę w jaki sposób zainstalować swój sklep OpenCart.

Przygotowanie plików i bazy danych do instalacji

Najnowszą wersję oprogramowania OpenCart pobierzesz z naszej strony lub bezpośrednio z repozytorium projektów  GitHub (www.github.com/opencart).

Każdy pakiet oprogramowania zapisany jest w skompresowanym formacie .zip, dlatego rozpakuj go i otwórz katalog w kliencie FTP. Możesz już teraz rozpocząć przenoszenie plików do głównego katalogu na serwerze, kierującego do wyświetlania strony internetowej, w zależności od dostawcy hostingu nazywanego „www” lub „public_html”. Gdy już wszystkie pliki zostaną przesłane na serwer FTP (co zajmie około 5-15 minut w zależności od szybkości Twojego łącza oraz łącza serwera hostingowego), skonfigurujesz bazę danych.

Okno serwera OpenCart

Okno plików serwera FTP. Tak powinna wyglądać zawartość katalogu ‚public html’ lub ‚www’ serwera na który zostały przesłane pliki OpenCart do instalacji. Zawartość katalogu może się nieco różnić w zależności od serwera oraz wersji oprogramowania jaką instalujesz, jednak zawsze powinny znajdować się w niej 5 stałych katalogów o następujących nazwach: ‚admin’, ‚catalog’, ‚image’, ‚install’, ‚system’.

Jeżeli masz już jakieś doświadczenie w tworzeniu stron, prawdopodobnie wiesz jak to zrobić. OpenCart nie wymaga żadnych zaawansowanych ustawień serwera ani bazy danych, dlatego konfigurujesz je w standardowy sposób. Szczegółowe sposoby jak to zrobić, zależą od dostawcy hostingu oraz udostępnianych przez niego narzędzi, w tym przede wszystkim panelu administratora, umożliwiającego utworzenie bazy danych MySQL i użytkownika bazy danych. Różnią się one od hostingu do hostingu i znajdziesz je zawsze w pomocy udostępnianej przez Twojego dostawcę. Opcje tworzenia bazy danych znajdziesz najczęściej pod nazwami „Bazy danych”, „Baza MySQL”, „Zarządzanie kontem baz danych” lub podobnymi. Opcje przypisania domeny do hostingu znajdują się pod nazwami „Zaparkuj domenę”, „Dodaj domenę”, „Domeny.
Warto przy tym dodać, że jeżeli w pakiecie hostingowym udostępniony jest pakiet oprogramowania z autoinstalatorem, taki jak Softacoulus lub Installatron, te czynności wykonywane są automatycznie za użytkownika, co przyspiesza instalację sklepu i pozwala wyeliminować ewentualne błędy. Możesz o tym przeczytać więcej w części „Alternatywne metody instalacji”.

Stwórz teraz nową, czystą bazę danych MySQL w panelu hostingowym, tak aby posiadała wszystkie dostępne uprawnienia. Nadaj nazwę bazy danych, nazwę jej użytkownika oraz hasło. Zapisz te dane. Po utworzeniu bazy, powinien wyświetlić się także jej adres (niekiedy w panelu nazywany także hostem), a w większości przypadków będzie to „localhost”. Użyjesz ich w kolejnym kroku, czyli w instalacji OpenCart na Twoim serwerze.

Instalujemy sklep OpenCart – krok 1/4

Jeżeli przesłałeś już na serwer pliki oprogramowania sklepu oraz utworzyłeś bazę danych, możesz przystąpić do instalacji, której dokonasz z poziomu przeglądarki internetowej. Aby rozpocząć instalowanie sklepu, wpisz w przeglądarce adres strony pod którym będzie znajdował się Twój sklep z dodaniem w polu adresu „/install”. Kieruje on do katalogu instalacyjnego i rozpoczyna instalację. Jeżeli więc na przykład Twój sklep będzie znajdował się w domenie: twojsklepopencart.pl, adres instalacji to:

http://twojsklepopencart.pl/install

Po wpisaniu adresu wyświetli się okno powitalne, na którym można zapoznać się z licencją oprogramowania.

Instalacja OpenCart

Okno powitalne – umowa licencyjna OpenCart

Zapoznaj się z licencją. Jak wspomniano wcześniej jest to wolne oprogramowanie, co oznacza brak ograniczeń w jego użytkowaniu i modyfikowaniu. Nie będziesz nigdy ponosić opłat za korzystanie ze sklepu i możesz dowolnie go zmieniać.  Następnie wybierz przycisk ‚Continue’ aby przejść dalej.

Po przesłaniu plików i wpisaniu adresu nie wyświetla mi się okno instalacji – co robić?

Spokojnie – to właściwie całkiem częsty błąd, na który może złożyć się jeden z kilku najczęściej występujących problemów, wymienionych poniżej. Sprawdź je krok po kroku, nie pomijając żadnego. Wśród nich znajduje się prawdopodobnie ten, który nie pozwala Ci zainstalować sklepu:

1. Pliki na serwer FTP nie zostały przesłane poprawnie lub w całości, albo zostały przesłane do nieprawidłowego katalogu. Sprawdź czy na pewno przesłałeś pliki do poprawnego katalogu na serwerze – powinien być to katalog „public_html” lub „www” domeny do której przesłałeś pliki. Przykładowa ścieżka takiego katalogu na serwerze FTP to „twojsklepopencart.pl/public_html”. Pamiętaj, że ściągnięty ze strony opencart.com pakiet instalacyjny musi być rozpakowany. Nie może brakować także żadnego pliku, jeżeli więc zdarzyło się, że podczas przesyłania ich na serwer FTP wystąpił jakiś pojedynczy błąd, usuń zawartość katalogu i prześlij całą zawartość jeszcze raz.

2. Domena nie została skonfigurowana poprawnie lub serwery nazw DNS jeszcze nie wskazują poprawnie na domenę. To bardzo powszechny problem, występujący przy instalacji także innych stron internetowych, nie tylko opartych o OpenCart. Aby zweryfikować ten błąd sprawdź konfigurację domeny w panelu hostingowym – czy wskazuje ona na poprawny katalog oraz czy została przypisana do hostingu? Jeżeli tak, weź pod uwagę także czas propagowania się nazwy domeny w serwerach nazw, odpowiedzialnych za połączenie adresu strony wpisywanego w przeglądarce z adresem IP hostingu, a tym samym wyświetlanie strony po wpisaniu nazwy domeny. Typowy czas propagacji DNS w sieci WWW to kilka godzin, ale może wynosić on nawet do 48 godzin, co oznacza że po rejestracji domeny i przypisaniu jej do adresu IP należy odczekać do 2 dni aż strona będzie mogła być wyświetlana. Prawidłowe przypisanie nazwy domeny do serwera dla polskich domen można sprawdzić pod adresem Krajowego Rejestru Domen dns.pl, utrzymywanego przez Naukowo – Akademicką Sieć Komputerową. Dla sprawdzenia poprawności przekierowania domeny wpisujemy w wyszukiwarce nazwę domeny i wybieramy zakładkę „whois”. Pola „Serwery nazw” powinny wskazywać na nasz serwer. Jeżeli nie wskazują, oznacza to, że domena nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich komputerów w sieci WWW lub nie została prawidłowo skonfigurowana.

3. W katalogu istnieje domyślny plik indeksu, dodawany przez serwer hostingowy. Standardowe oprogramowanie serwerów WWW takie jak Apache dodaje domyślne pliki o nazwie „index.html”, „index.htm”, lub „default.html”. Te pliki zawierają stronę informacyjną o tym, że nasza witryna jest utrzymywana na serwerze hostingowym lub że jest w budowie i są one skonfigurowane tak, aby miały pierwszeństwo do wyświetlania przed innymi plikami po wpisaniu adresu strony w przeglądarce. Jeżeli takie pliki znajdują się w katalogu w którym instalujemy sklep, należy je usunąć. Powinien w nim znajdować się tylko jeden plik „index.php”, który jest głównym plikiem otwierającym stronę.

Instalujemy sklep OpenCart – krok 2/4

W drugim kroku system sklepu automatycznie sprawdza, czy wszystkie niezbędne biblioteki są dostępne na serwerze oraz czy nadane zostały prawidłowo uprawnienia poszczególnych katalogów. Status każdego z elementów powinien być oznaczony na zielono na liście, co oznacza, że moduły są dostępne i mogą być wykorzystane przez sklep. Czerwony kolor oznacza brak dostępności i jakiś problem ze spełnieniem minimalnych wymagań.

Jeżeli któraś z bibliotek PHP nie jest dostępna (PHP Settings oraz Extension Settings), przerwij instalację i sprawdź w ustawieniach panelu hostingowego czy możesz ją uaktywnić. Jeżeli nie możesz tego zrobić, skontaktuj się z obsługą klienta Twojego dostawcy hostingu aby włączył wymagane ustawienia.
Jeżeli któryś z katalogów oraz plików nie jest dostępny do zapisu i odczytu (Files oraz Directories), przerwij instalację i przejdź do serwera FTP. Zmień parametry dostępu – atrybuty plików i katalogów na serwerze wymienionych w tym kroku instalatora, tak aby mogły być one odczytywane i modyfikowane przez oprogramowanie. Dokonasz tego przez zaznaczenie tych plików i katalogów w kliencie FTP i wybór ustawień atrybutów plików. W obu przypadkach ponów instalację, aby sprawdzić czy wprowadzone zmiany osiągnęły skutek i gdy wszystkie ustawienia zostały już wprowadzone poprawnie, kontynuuj.

instalacja 2

Okno automatycznej weryfikacji ustawień serwera. Jeżeli każde z ustawień zostało zweryfikowane pozytywnie, możesz kontynuować instalację.

Instalujemy sklep OpenCart – krok 3/4

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie szczegółów połączenia skonfigurowanej wcześniej bazy danych do instalatora oraz utworzenie podstawowego konta administratora sklepu.

Krok 3 - Opencart

Okno wprowadzenia szczegółów połączenia MySQL

Wprowadź tutaj dane bazy MySQL, które zanotowałeś wcześniej po utworzeniu bazy w panelu hostingowym, wypełniając następujące pola w podany sposób:

Ustawienia bazy danych:
DB Driver: Typ bazy danych – domyślnie jest to najpopularniejsza baza danych MySQL i ustawienie to zmienisz tylko w przypadku gdy na Twoim hostingu znajduje się jakiś inny typ bazy.
Hostname: Adres – nazwa serwera bazy danych. Domyślnie wpisany jest tutaj „localhost”, czyli baza znajdująca się lokalnie – na tym samym serwerze co pliki sklepu i w większości przypadków taki właśnie adres będzie dotyczył również Twojej instalacji. W bardzo rzadkich przypadkach, baza danych może znajdować się na innym serwerze – w takim przypadku o adresie bazy zostaniesz jednak poinformowany w momencie jej tworzenia w panelu hostingowym.
Username: Nazwa użytkownika bazy danych.
Password: Hasło bazy danych.
Name: Nazwa bazy danych.
Prefix: Prefiks bazy danych, czyli znaki dodawane do nazwy tablicy, oznaczające rekordy bazy danych przypisane do aplikacji. Domyślnie ma on postać „oc_” (czyli OpenCart) i tak należy go pozostawić. Zmień go tylko, gdy w ramach tej samej bazy danych funkcjonuje już jakaś inna instalacja OpenCart, na przykład na „oc2_”.

Ustawienia administratora:
Username: Nazwa administratora sklepu OpenCart przy pomocy której będziesz logować się do panelu administracyjnego. Domyślnie wpisany jest tutaj „admin”, ale ze względów bezpieczeństwa koniecznie zmień login na inny niż domyślny, najlepiej składający się z minimum 8 losowych znaków, zawierający litery i cyfry.
Password: Hasło administratora. Powinno zawierać również co najmniej 8 losowych znaków, niemożliwych do odgadnięcia przez osoby niepowołane.  Po utworzeniu sklepu będziesz mieć możliwość zmiany tych danych, a także tworzenia dodatkowych kont, z różnymi poziomami uprawnień – na przykład dla pracowników obsługujących zamówienia.
E-mail: Adres e-mail głównego administratora. Na ten adres przychodzić będą wiadomości o nowych zamówieniach i rejestracji użytkowników, oraz wiadomości wysłane z poziomu formularza kontaktowego.

Zanotuj wprowadzony login i hasło, a następni przejdź do kolejnego kroku, klikając w przycisk „Continue”.

Instalujemy sklep OpenCart – krok 4/4

I to już wszystko! Jeżeli poprzednie kroki zostały wykonane prawidłowo, po chwili instalacji ukaże się nam ekran informujący o pomyślnym zainstalowaniu oprogramowania sklepu na serwerze. Możesz teraz już przejść do panelu administracyjnego (backendu) lub obejrzeć swój nowy sklep jako klient (frontend).

instalacja opencart - finał

Ten końcowy ekran instalacji oznacza, że sklep został zainstalowany poprawnie

Pozostała na koniec jednak jeszcze jedna rzecz do zrobienia, o czym użytkownik jest informowany po instalacji. Ze względów bezpieczeństwa należy teraz usunąć katalog „install” z serwera FTP. Zapobiega to możliwości ponownego uruchomienia instalatora przypadkowo lub przez niepowołane osoby. Po tym możemy już zacząć konfigurowanie i budowę własnego sklepu internetowego, który jest już gotowy do rozpoczęcia sprzedaży.

 

Odpowiedz

Adres e-mail nie będzie publikowany. Required fields are marked *

*

Scroll To Top