Home / Tutoriale / OpenCart dla początkujących – tutorial

OpenCart dla początkujących – tutorial

opencart logo tutorial

Ten przewodnik przeznaczony jest dla osób stawiających pierwsze kroki w obsłudze niezwykle efektywnego systemu sklepów internetowych – OpenCart w najnowszej wersji 1.5.5.1. i przedstawia podstawy administracji sklepu. Opiszę tutaj podstawy dodawania produktów, kategorii, modułów i zmian w designie layoutu. Nazwy funkcji w menu oparte są o wersję angielską panelu administracyjnego, ale są one analogiczne w wersji polskiej.

Jak zacząć?
Zapoznaj się z wyglądem menu. Główne menu na pasku w górnej belce daje ci pogląd co mniej więcej zawierają menu drugiego poziomu. Jeżeli zainstalowałeś OpenCart z testowymi produktami, spróbuj kupić jeden i sprawdzić co zmieni się w panelu.

Główne ustawienia – System Settings
Przejdź do nich wybierając System-Settings, a następnie Edit na liście na której wystąpi tylko twój sklep. W głównych ustawieniach możesz edytować m.in. wielkość zdjęć produktów, wybrać logo, template czy ustawić przyjazne linki. Nie musisz na początku wiedzieć do czego służy każda z opcji w ustawieniach sklepu – stopniowo do tego dojdziesz.

Dodawanie kategorii
W OpenCart kategorie nie są tak jak na przykład w Prestashop katalogami do których wkładasz produkty, ale raczej etykietami, które dodaje się do produktów. Oznacza to, że kategorie funkcjonują niezależnie, a ich przypisanie do produktu odbywa się przez ich „linkowanie”. Dzięki temu produkty mogą być też w wielu kategoriach. A jak dodać kategorię?
– Kliknij w Catalog -> Category a zobaczysz listę kategorii dodanych w demie. Wybierz „Edit” przy jednej z nich, a zobaczysz wszystkie możliwe pola jakie opisują kategorię. Możesz te kliknąć przycisk Insert (Dodaj), aby dodać nową kategorię. Zakładki edycji kategorii służą do:

Zakładka General:
Category: Nazwa kategorii
Meta Tag Description: Meta tag Description strony z kategorią, używany do pozycjonowania i czasem wyświetlany w wynikach Google. Aby był efektywny, powinien mieć do 150 znaków i czytelnie opisywać kategorię w jednym – dwóch zdaniach.
Meta Tag Keywords: Podobnie jak Description, wykorzystywany do opisu słów kluczowych do pozycjonowania. Obecnie zupełnie bez znaczenia w Google, więc może pozostać pusty.
Description: Opis kategorii, wyświetlany na stronie kategorii, nad listą produktów. Możesz dowolnie wyedytować opis, dodając także obrazki lub na przykład linki, ale w większości sklepów pozostaje on również pusty.

Zakładka Data:
Parent: Rodzic kategorii, jeżeli jest to kategoria niższego rzędu, czyli podkategoria.
Filters: Lista filtrów produktów, standardowo nieużywane.
Stores: Jeżeli posiadasz tylko jeden sklep, domyślnie zaznaczony jest tam twój sklep.
SEO Keyword: Wbrew nazwie, nie jest to tag Keywords, a link używany przy włączonej opcji przyjaznych linków. Powinien on składać się z nazwy kategorii bez polskich znaków i rozdzielonej myślnikami. Na przykład jeżeli twoja kategoria to „żaluzje antywłamaniowe”, nazwa wprowadzona w tym polu powinna brzmieć „zaluzje-antywlamaniowe”.
Image: W tym miejscu można dodać miniaturkę kategorii, widoczną na liście kategorii. Standardowo zostawiamy to pole puste.
Top: Zaznaczenie tej opcji powoduje, że kategoria jest wyświetlana także w górnym pasku. Domyślnie jest uaktywnione, ale może nie dotyczyć wszystkich templatów.
Sort order: Kolejność na liście kategorii.
Status: Kategoria włączona albo wyłączona. Wyłączenie powoduje, że będzie obecna w systemie, ale nie będzie wyświetlana w sklepie.

Zakładka Design:
Tutaj można przypisać kategorię do indywidualnego layoutu. Standardowo, tutaj nic nie zmieniamy.

Dodawanie modułów:
Moduły to wszystkie dodatkowe elementy które możemy dopinać do dowolnych podstron. Moduły mogą być dodawane z lewej, prawej, u góry lub u dołu. Zależy to od naszych preferencji i od samego wyglądu szablonu. Przykładowym modułem jest „Latest” – „Najnowsze”, wyświetlający najnowsze produkty. Moduły można dodawać na dowolnych kategoriach podstron – np. na stronie głównej, stronie kategorii produktu, itd. Kolejność modułu uzależniona jest od wybranej opcji „Sort order”

Dodawanie produktów:
Aby dodać produkt wybierz Catalog -> Product, a następnie „Insert”. Wyświetli się wówczas dość złożony, ale po opanowaniu intuicyjny formularz z danymi produktu.

Zakładka General:
Identyczna jak zakładka General kategorii. Opisujemy w niej produkt i nadajemy mu tytuł.

Zakładka Data – Wprowadzamy tu dane produktu:

Model: Nazwa identyfikująca produkt w systemie.
SKU, UPC, EAN, JAN, ISBN i MPN to kody produtków w różnych standardach katalogowych – te pola są nieprzydatne i należy je pozostawić puste.
Location: Lokalizacja w jakiej znajduje się produkt – dla pojedynczego sklepu również zostawiamy to pole puste.
Price: Cena produktu, wyrażona w wybranej walucie.
Tax class: Klasa podatku. Standardowo nie wybieramy żadnej, ponieważ dla sklepów sprzedających detalicznie nie ma to znaczenia.
Quantity: Ilość produktu w magazynie.
Minimum quantity: Możemy tu ustawić minimalną ilość produktu jaką sprzedamy jednemu klientowi. Standardowo, w tym polu wpisywane jest 1.
Subtract stock: Domyślnie ustawione na „Tak”, oznacza czy odejmujemy produkt z magazynu po sprzedaży. „Nie” wybieramy tylko gdy sprzedajemy produkty cyfrowe, na przykład e-booki lub oprogramowanie, które nam się nie kończą.
Requires Shipping: Domyślnie ustawione na „Tak”, oznacza czy produkt wymaga wysyłki. Zaznacz „Nie”, tylko jeżeli sprzedajesz produkt cyfrowy.
SEO Keyword: Podobnie jak w przypadku kategorii, jest to link używany przy włączonej opcji przyjaznych linków. Powinien on składać się z nazwy kategorii bez polskich znaków i rozdzielonej myślnikami.
Image: Zdjęcie produktu.
Wymiary, waga i klasy wielkości: Domyślnie nieużywane, w większości sklepów internetowych te parametry są zawierane w opisie.
Sort order: Kolejność produktu na liście kategorii. Produkt nr 1 znajduje się najwyżej, nr 2 niżej, itd.
Status: Produkt może być włączony lub wyłączony – ukryty i niedostępny dla klientów.

Zakładka Links:
Uzupełniamy tutaj producenta, kategorie (może być więcej niż jedna) i powiązane produkty. Oczywiście, kategorię i producenta najlepiej wcześniej zdefiniować w zakładce Catalog -> Manufacturer -> Products i Catalog -> Categories.

Zakładka Attribute:
Dodajemy tu atrybuty produktów, czyli dodatkowe cechy, na przykład kolor. Ze względu na to, że cechy produktu są opisane w jego opisie, ta zakładka najczęściej również pozostaje pusta.

Zakładka Option:
Dodajemy tu opcje produktów, czyli możliwości wyboru przez klienta jednego z wariantów. W przypadku sprzedaży ubrań, możemy tu dodać dostępne rozmiary, z których  klient wybierze jeden z nich. Grupę rozmiarów definiujemy wcześniej w zakładce Catalog -> Options.

Zakładki Discount i Special: Czyli rabaty i promocje. Możemy tu wybrać promocję na produkt.

Zakładka Image pozwala dodać dodatkowe zdjęcia, oprócz dodanego wcześniej podstawowego. Używany jej jeżeli produkt ma więcej niż jedno zdjęcie.

Zakładka Reward Points:
Pozwala przydzielić punkty lojalnościowe do produktu. Jeżeli nie mamy programu lojalnościowego w sklepie, pozostawia się ją pustą.

Zakładka Design:
Tutaj można przypisać kategorię do indywidualnego layoutu. Standardowo, tutaj nic nie zmieniamy.

Odpowiedz

Adres e-mail nie będzie publikowany. Required fields are marked *

*

Scroll To Top